Un o uchafbwyntiau Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017 i mi oedd perfformio, am y tro cyntaf, â Chywion Cranogwen yn y Lle Celf am 14:30 y 12fed o Awst. Ein thema oedd ‘Corddi’ yn rhan o #brosiecttroelli a chorddi’r dyfroedd ‘oeddwn i…

Cyrhaeddais.

Corddais.

 

A’r diafol yn dân

o dan fy siôl

yn ysu am gysur

dyn a’i chwigian

a chanu meddwol emynau tôn

ar sgwâr llan;

yn fôr o forwynion.

 

Morwynion dynion

nid morwynion Duw.

 

Llaesu’m siôl,

pryfocio,

dangos coesa’

cyn mynd nôl i’m stôl i stwna

a’m siôl yn arf

yn tarfu ar lygaid-ddartu’r gwreigiau glân

a’u baldordd yn fy nghorddi

a’m gyrru i gorddi’u dyfroedd

pur a pharchus

a rhoi cusan fy niafol

ar ddrws pob aelwyd tlawd.

 

 

Tynhau’m siôl,

pryfocwyd fy nghydwybod

gan ryw Fod anghyfarwydd

a’m darbwyllo

i ystyried callio

gan golli’m cymeriad

a bod yn driw i Dduw,

heb ryw na cheiniog

na dima.

 

Llaesu’m siôl,

Fi ydi Cadi Rondol.

 

Cyrhaeddais.

Corddais. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s